Metody badań społecznych 1

2020Z

Kod przedmiotu1940S1-MBSPI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, 2003 2) Nachmias Ch. F., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, 2001 3) Nowak S., Metody badań społecznych. Wybór tekstów, PWN, 1965 4) Nowak S. , Metodologia badań społecznych, PWN, 2008 5) Mayntz R., Holm K., Hübner P., Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej , PWN, 1985 6) Lutyński J., Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1994 7) Sawiński Z., Sztabiński P, Sztabiński F. (red.), Podręcznik ankietera, SMG/KRC Media, IfiS PAN , 2000 8) Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, PWN, 2009 9) Sołoma L, Metody i techniki badań socjologicznych, Wyd. UWM, 2002 10) Sułek A., W terenie, w archiwum i w laboratorium, Wyd. UW, 1990 11) Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Śląsk, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi