Metody badań społecznych 2

2020L

Kod przedmiotu1940S1-MBSPII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003. 2. Nachmias Ch. F., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001. 3. Nowak S., Metody badań społecznych. Wybór tekstów, PWN, Warszawa 1965. 4. Nowak S. Metodologia badań społecznych, Warszawa PWN 2008. 5. Mayntz R., Holm K., Hübner P., Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa 1985. 6. Lutyński J., Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1994. 7. Sawiński Z., Sztabiński P, Sztabiński F. (red.), Podręcznik ankietera, SMG/KRC Media, IfiS PAN Warszawa 2000. 8. Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa 2009. 9. Sołoma L., Metody i techniki badań socjologicznych, Wyd. UWM, Olsztyn 2002. 10. Sułek A., W terenie, w archiwum i w laboratorium, Wyd. UW, Warszawa 1990. 11. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Śląsk – Katowice 2005.
Literatura uzupełniająca
Uwagi