Metodologia nauk społecznych

Methodology of the Social Sciences

2019L

Kod przedmiotu1940S1-METONAUKSP
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kuhn T., , Struktura rewolucji naukowych, , Warszawa, 2001 2) Babbie E., Badania społeczne w praktyce, , Warszawa, 2005 3) J. M. Brzeziński, Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów,, Poznań, 2011 4) Nagel E., , Struktura nauki, Warszawa, 1970
Literatura uzupełniająca
Uwagi