Marketing i nowe technologie ICT

2021L

Kod przedmiotu1940S1-MINTICT
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) (red.) Jarosław Królewski, Paweł Sala, (red.) Jarosław Królewski, Paweł Sala, E-Marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, PWN, Warszawa 2014., PWN, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi