Nowe media w badaniach socjologicznych

2021L

Kod przedmiotu1940S1-NMWBS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kozintes, R.V., Netnografia. Badania etnograficzne online , Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2012 2) Burgess J., Green J., Youtube. Wideo online a kultura uczestnictwa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2011 3) Cichocki, P., Jędrkiewicz, T., Zydel R., Etnografia wirtualna, [w:] D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia. Tom 2, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2012 4) Olechnicki K, Fotoblogi pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej, Warszawa:WAiP, 2009 5) Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi