Podstawy marketingu i badań rynkowych

2020L

Kod przedmiotu1940S1-PMBR
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kotler Ph., Armstrong G.,, Marketing: wprowadzenie, Warszawa , 2015 2) Altkorn J.,, Podstawy marketingu, Kraków , 2006 3) Kramer T., , Podstawy marketingu, Warszawa, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi