Psychologia nowych mediów

2021Z

Kod przedmiotu1940S1-PNM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającepsychologia społeczna, komunikacja interpersonalna
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńW ramach ćwiczeń omawiane są problemy dotyczące człowieka jako użytkownika nowych mediów, w tym zmian tożsamości, przyjmowania różnych ról w internecie, typów osobowościowe w nowych mediach. Poruszane są również zagadnienia związane z psychologia relacji w nowych mediach m.in. komunikacji on-line, długotrwałych związków, przyjaźni i miłości, konfliktów i agresji w cyberprzestrzeni. Student zapoznaje się z zagadnieniami takimi, jak uzależnienie od nowych mediów, zagrożenia w sieci. W czasie zajęć uwzględnione są zagadnienia dotyczące dynamiki grupowej grup działających w sieci, grup wsparcia, graczy on-line itp. Ćwiczenia dostarczają także podstawowych informacji dotyczących pozytywnych zachowań (np. netykieta), zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom w nowych mediach.
Opis wykładówPrzedmiot jest realizowany w formie ćwiczeń, w związku z tym treści wykładów nie są przewidziane w niniejszym opracowaniu.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, problemami i specyfiką nowych mediów w aspekcie psychologicznym.
Literatura podstawowa1) Paluchowski Władysław Jacek (red.), Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia, , PWN, Warszawa, 2009 2) Kubicka Dorota, Kołodziejczyk Aleksandra, Psychologia wpływu mediów. Wybrane teorie, metody, badania,, Wyd. Impuls, Kraków, 2007 3) Aboujaoude Elias,, Wirtualna osobowość naszych czasów,, Wyd. UJ, Kraków , 2014 4) Wallace Patricia,, Psychologia Internetu, , Wyd. Rebis, Poznań , 2003; 5) Winterhoff-Spurk Peter,, Psychologia mediów, , Wyd. WAM, Kraków, 2007;
Literatura uzupełniająca1) Braun-Gałkowska Maria, Ulfik-Jaworska Iwona,, wyd. Wyd. KUL, Lublin, Zabawa w zabijanie. Oddziaływanie agresywnych gier komputerowych na psychikę dzieci,, 2004r., tom 2) Ulfik-Jaworska Iwona,, wyd. Wyd. KUL. Lublin, Komputerowi mordercy. Tendencje konstruktywne i destruktywne u graczy komputerowych, , 2007r., tom 3) Feibel Thomas, wyd. IW PAX, Warszawa , Zabójca w dziecinnym pokoju. Przemoc i gry komputerowe, 2006r., tom 4) Szmigielska Barbara (red.), wyd. Wyd. UJ, Kraków, Całe życie w sieci, 2008r., tom 5) Cantelmi Tonino, Grifo Luisa,, wyd. Wyd. Bratni Zew, Kraków, Wirtualny umysł. Fascynująca pajęczyna Internetu, 2003r., tom 6) Batorski Dominik, Marody MIrosława, Nowak Andrzej (red.), wyd. Wyd. Academica SWPS, Warszawa, Społeczna przestrzeń Internetu, 2004r., tom
Uwagi