Pakiet obliczeniowy SPSS

2020L

Kod przedmiotu1940S1-POSP
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającetechnologia informacyjna, metody i techniki badań socjologicznych, statystyka
Wymagania wstępneznajomość obsługi komputera oraz zagadnień ze statystyki i podstaw badań społecznych
Opis ćwiczeńZapoznanie ze środowiskiem programu SPSS. Tworzenie baz danych i zarządzanie zbiorami danych w SPSS. Przekształcanie zmiennych. Określanie skal pomiaru zmiennych. Analiza jednej zmiennej – rozkłady częstości, miary tendencji centralnej i miary dyspersji. Graficzne prezentacje rozkładu jednej zmiennej. Konstruowanie i interpretacja tablic kontyngencji. Miary sił związków w tablicach kontyngencji. Istota i rodzaje testów statystycznej istotności.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie studentów ze środowiskiem programu komputerowego do analizy danych ilościowych (SPSS) oraz zaznajomienie ich z jego podstawowymi funkcjami, użytecznymi przy analizie i interpretacji danych. W efekcie studenci mają posiąść umiejętności świadczące o ich gotowości do przygotowania i realizacji prostych badań socjologicznych o charakterze ilościowym.
Literatura podstawowa1) Bedyńska S, Cypryańska (red.), Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, t. 1, Warszawa WAS, 2013, s. 2) Górniak J, Wachnicki J., Pierwsze kroki w analizie danych, t. , Kraków, 2010, s. 3) Nawojczyk M., Przewodnik po statystyce dla socjologów, t. , Kraków, 2002, s. 4) Pavkow T.W., Pierce K.A., Do biegu, gotowi - start! Wprowadzenie do SPSS dla Windows, t. , Gdańsk, 2005, s.
Literatura uzupełniająca1) 1) A. Malarska, 2005r., "Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS", wyd. Kraków, 2) H.M.Blalock, 1977r., "Statystyka dla socjologów", wyd. Warszawa , 3) M. Sobczyk, 1996r., "Statystyka", wyd. Warszawa, 4) G.Wieczorkowska, J.Wierzbiński, 2007r., "Statystyka. Analiza badań społecznych", wyd. Warszawa., tom
Uwagi