Praktyka

2020L

Kod przedmiotu1940S1-PRAK
Punkty ECTS 6,5
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPraktyki obejmują bezpośredni udział w pracach rozmaitych podmiotów – takich jak instytucje państwowe (np. szkoły, urzędy), organy samorządowe, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe - polegający na praktycznym wykorzystaniu i sprawdzeniu wiedzy, umiejętności i kompetencji nabywanych w toku studiów.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaCelem praktyki jest zapoznanie studentów ze specyfiką działania instytucji i organizacji, które często korzystają z kompetencji właściwych socjologom, zapewnienie im podstawowej orientacji w rynku pracy, a także stworzenie okazji do nabycia i rozwijania umiejętności przydatnych w przyszłej pracy.
Literatura podstawowa1) brak, 1) brak, brak, t. brak, brak, brak, s. brak , brak, brak
Literatura uzupełniająca1) , brak, , 2) , brak, ,
Uwagi