Podstawy socjologii 1

2019Z

Kod przedmiotu1940S1-PSI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeń1. Socjalizacja 2. Świadomość i tożsamość 3. Kontrola społeczna 4. Interakcje społeczne podstawowymi procesami społecznymi, (socjalizacja, kontrola społeczna, globalizacja itp.) elementami struktury społecznej (klasy i warstwy społeczne) całostkami społecznymi (grupy, państwa narody).
Opis wykładów1. Podstawy ontologiczne i epistemologiczno-metodologiczne dyscypliny, 2. Historią i współczesnym dorobkiem teoretycznym, 3. Współczesne teorie socjologiczne - zarys 4. Metody badawcze w socjologii
Cel kształceniaSocjologia jako nauka towarzyszy człowiekowi od dwustu już niemalże lat, stała się nie tylko ważnym elementem gmachu nowoczesnej nauki, ale jest również częścią dorobku kulturowego naszej cywilizacji. Studiowanie zagadnień socjologicznych pozwala lepiej zrozumieć otaczający człowieka świat, jego budowę i mechanizmy nim rządzące. Znajomość podstaw socjologii zdaje się być integralną częścią wykształcenia kulturalnego Europejczyka, zwłaszcza takiego, który pobiera nauki na poziomie wyższym. Zaznajomienie się z treściami zawartymi w programie pozwoli na zdobycie wiedzy umożliwiające dalsze studiowanie socjologii. Celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami socjologii: podstawami ontologicznymi i epistemologiczno-metodologicznymi dyscypliny, jej historią i współczesnym dorobkiem teoretycznym, podstawowymi procesami społecznymi, (socjalizacja, kontrola społeczna, globalizacja itp.) elementami struktury społecznej (klasy i warstwy społeczne) całostkami społecznymi (grupy, państwa narody).
Literatura podstawowa1) P. Sztompka, Socjologia, Znak, 2004, s. Całość 2) P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia lektury., Znak, 2005, s. Całość. 3) P. Berger, Zaproszenie do socjologii, PWN, 2007, s. Csłość
Literatura uzupełniająca1) Z. Bauman , Socjologia, Zyska i Ska, 2004, s. Całość 2) B. Szacka , Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, 2003, s. Całość
UwagiBrak