Podstawy socjologii 2

2019L

Kod przedmiotu1940S1-PSII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak.
Wymagania wstępneBrak.
Opis ćwiczeń1. Grupy społeczne, 2. Klasy i warstwy społeczne 3. Ruchy społeczne 4. Państwo i naród 5. Globalizacja
Opis wykładów1. Zróżnicowanie społeczne 2. Nierówności społeczne 3. Konflikty społeczne 4. Społeczeństwo i gospodarka 5. Społeczeństwo i technologia 6. Społeczeństwo a zmiany przyrodnicze
Cel kształceniaSocjologia jako nauka towarzyszy człowiekowi od dwustu już niemalże lat, stała się nie tylko ważnym elementem gmachu nowoczesnej nauki, ale jest również częścią dorobku kulturowego naszej cywilizacji. Studiowanie zagadnień socjologicznych pozwala lepiej zrozumieć otaczający człowieka świat, jego budowę i mechanizmy nim rządzące. Znajomość podstaw socjologii zdaje się być integralną częścią wykształcenia kulturalnego Europejczyka, zwłaszcza takiego, który pobiera nauki na poziomie wyższym. Zaznajomienie się z treściami zawartymi w programie pozwoli na zdobycie wiedzy umożliwiające dalsze studiowanie socjologii. Celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami socjologii: podstawami ontologicznymi i epistemologiczno-metodologicznymi dyscypliny, jej historią i współczesnym dorobkiem teoretycznym, podstawowymi procesami społecznymi, (socjalizacja, kontrola społeczna, globalizacja itp.) elementami struktury społecznej (klasy i warstwy społeczne) całostkami społecznymi (grupy, państwa narody).
Literatura podstawowa1) P. Sztompka, Socjologia, Znak, 2004, s. Całość. 2) P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Znak, 2005, s. Całość. 3) P. Berger, Zaproszenie do socjologii, PWN, 2007, s. Całość
Literatura uzupełniająca1) Z. Bauman, Socjologia, Zysk i Ska, 2004, s. Całość. 2) B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna naukowa, 2003, s. Całość.
UwagiBrak