Public relations

2020L

Kod przedmiotu1940S1-PUR
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Elżbieta Cenkier, Public relations, UAM Poznań, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi