Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 1

2020L

Kod przedmiotu1940S1-SEMI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPraca dyplomowa i jej charakter. Studiowanie i gromadzenie literatury przedmiotu. Metody i techniki badań społecznych. Struktura pracy dyplomowej. Metodologiczne podstawy badań własnych: Temat pracy. Cele badań. Problemy badawcze. Hipotezy badawcze. Zmienne zależne i niezależne. Wskaźniki do zmiennych.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem jest przyswojenie przez studenta ogólnej metodyki badań naukowych i zasad tworzenia rozprawy naukowej.
Literatura podstawowa1) E. Babbie, Podstawy badań społecznych, PWN, 2008 2) • Franciszek Bereźnicki, Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Impuls, 2010
Literatura uzupełniająca1) Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów,, Wyd. UW, 2007 2) Józef Jura, Praca dyplomowa-technika pisania, wyd. WWSCiL, 2007
Uwagi