Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 2

2021Z

Kod przedmiotu1940S1-SEMII
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPraca dyplomowa i jej charakter. Studiowanie i gromadzenie literatury przedmiotu. Metody i techniki badań społecznych. Struktura pracy dyplomowej. Metodologiczne podstawy badań własnych: Temat pracy. Cele badań. Problemy badawcze. Hipotezy badawcze. Zmienne zależne i niezależne. Wskaźniki do zmiennych.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem jest przyswojenie przez studenta ogólnej metodyki badań naukowych i zasad tworzenia rozprawy naukowej.
Literatura podstawowa1) Babbie E., Literatura związana merytorycznie z tematyką poszczególnych prac dyplomowych; Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2008, t. 2008, Warszawa, Warszawa 2) ., Literatura związana merytorycznie z tematyką poszczególnych prac dyplomowych; , ., .
Literatura uzupełniająca1) Umberto Eco, wyd. Wyd. UW, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów,, 2007r., tom 2) Józef Jura, wyd. wyd. WWSCiL, Praca dyplomowa-technika pisania, 2007r., tom
Uwagi