Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 3

2021L

Kod przedmiotu1940S1-SEMIII
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ., Literatura związana merytorycznie z tematyką poszczególnych prac dyplomowych;, ., . 2) Stachowiak Z.,, Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych,, Warszawa, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi