Społeczeństwo informacyjne

2021Z

Kod przedmiotu1940S1-SI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceSystemy, struktury, procesy społeczne
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych pojęć z zakresu zmiany społecznej
Opis ćwiczeń1.Postindustrializm czyli geneza społeczeństwa,informacyjnego, 2.Społeczeństwo informacyjne – definiowanie, 3. Społeczeństwo sieci, 4. Zmiana w epoce technologii cyfrowych, 5. Neotrybalizm a nowe media, 6. Więzi społeczne w cyfrowym świecie, 7. Państwo i demokracja w społeczeństwie cyfrowym, 8. Gospodarka w społeczeństwie sieci 9. Innowacyjność w społeczeństwie informacyjnym, 10. Cyfrowe technologie na co dzień, 11. Tożsamość w społeczeństwie sieci, 12. Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego, 13. Wykluczenie cyfrowe, 14. Społeczeństwo informacyjne: utopia czy rzeczywistość?
Opis wykładów1. Dyskursy poprzedzające: postindustrializm, postfordyzm, postmodernizm, globalizacja 2. Społeczeństwo informacyjne a społeczeństwo sieci (M. Castells, J. van Dijk) 3. Internet jako przestrzeń społeczna 4. Specyfika komunikacji zapośredniczonej elektronicznie 5. Społeczności internetowe. Indywidualizm sieciowy 6. Wirtualizacja więzi 7. Tożsamość w sieci
Cel kształceniaStudent ma opanować wiedzę z zakresu różnych teorii społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa sieciowego. W wyniku zdobycia wiedzy ma posiąść umiejętność operowania podstawowymi kategoriami dotyczącymi zmian społecznych we współczesnym świecie i w Polsce w kontekście rozwoju nowych technologii informacyjnych.
Literatura podstawowa1) Manuel Castells, Społeczeństwo sieci, , PWN, 2007 2) D. Barney, Społeczeństwo sieci, Sic!, 2008 3) red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Społeczna przestrzeń Internetu, Academica, 2006
Literatura uzupełniająca1) Michel Maffesolli, wyd. PWN, Czas plemion, 2008r., tom 2) GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 roku , 2017r., tom 3) Manuel Castells, wyd. Rebis, Galaktyka Internetu, 2003r., tom 4) Fundacja Dzieci Niczyje, Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Wyniki badania ilościowego, 2015r., tom
Uwagi