Socjologia i antropologia nowych mediów

2021Z

Kod przedmiotu1940S1-SIANM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Manuel Castells, 1) Castells M., 2008r., "Społeczeństwo sieci", wyd. Warszawa, Wyd. PWN, 2) Castells M., 2008r., "Siła tożsamości", wyd. Warszawa, Wyd. PWN, 3) Castells M., 2009r., "Koniec tysiąclecia", wyd. Warszawa, Wyd. PWN, 4) Castells M., 2003r., "Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem", wyd. Poznań, Rebis, 5) Dijk Jan van, 2010r., "Społeczne aspekty nowych mediów", wyd. Warszawa, Wyd. PWN, 6) Levinson P., 2010r., "Nowe nowe media", wyd. Kraków, WAM, 7) Barney D., 2008r., "Społeczeństwo sieci", wyd. Warszawa, Sic!, 8) Jenkins H., 2007r., "Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów", wyd. Warszawa, WAiP, 9) Manovich L., 2008r., "Język nowych mediów", wyd. Warszawa, WAiP., PWN Warszawa, 2008 2) Paul Levinson, Nowe, nowe media, WAM, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi