Socjologia masowego komunikowania

Sociology of Mass Communication

2021Z

Kod przedmiotu1940S1-SMK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bogusława Dobek Ostrowska, 1) Dobek-Ostrowska B., 2001r., "Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretycznie", wyd. Wrocław, 2) Castels M., 2007r., "Społeczeństwo w sieci", wyd. Warszawa, 3) Boran S., Davis D., 2007r., "Teorie komunikowania masowego", wyd. Kraków, 4) Goban-Klas T.,2004r., "Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia i Internetu", wyd. Warszawa , 5) Golka M., 2008r., "Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne", wyd. Warszawa, 6) Hopfinger M. (red), 2002r., "Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku", wyd. Warszawa, 7) Jonscher Ch., 2001r., "Życie okablowane. Kim jesteśmy w epoce przekazu cyfrowego", wyd. Warszawa, 8) Sokołowski M., 2010r., "(R)ewolucja w komunikacji. Wprowadzenie do medioznawstwa", wyd. Warszawa, 9) Willmer R.D., Dominicki J.R., 2008r., "Mass media. Metody badań", wyd. Kraków., Uniwersytet Wrocławski, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi