Sztuka nowych mediów

2021Z

Kod przedmiotu1940S1-SNM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Golka Marian, Golka Marian, Socjologia sztuki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008 Ostrowiecki Michał, Dzieło sztuki jako system, PWN, Warszwa-Kraków 1997 Warczok Tomasz, Trembaczowski Łukasz, Miłośnicy, znawcy, koneserzy, czy przechodnie? Recepcja sztuki współczesnej na przykładzie galerii Górnego Śląska, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 2011 Kowalska B., Sztuka w poszukiwaniu mediów, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985 Krakowski P., O sztuce nowej i najnowszej, PWN, Warszawa 1984 O pojęciu sztuki w kulturze współczesnej, red. A. Kawalec, KUL, Lublin 2010 Freeland C., Czy to jest sztuka? Wprowadzenie do teorii sztuki, Rebis, Poznań 2004 Kuspit D., Koniec sztuki, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gdańsk 2006, Difin, 2008 2) Ostrowiecki Michał, Dzieło sztuki jako system, WN PWN, 1997 3) Warczok Tomasz, Trembaczowski Łukasz, Miłośnicy, znawcy, koneserzy, czy przechodnie? Recepcja sztuki współczesnej na przykładzie galerii Górnego Śląska, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała , 2011 4) Kowalska B., Sztuka w poszukiwaniu mediów, Wiedza Powszechna, 1985 5) Krakowski P., O sztuce nowej i najnowszej, PWN, 1984 6) Kawalec A. (red.) , O pojęciu sztuki w kulturze współczesnej, KUL, 2010 7) Freeland C., Czy to jest sztuka? Wprowadzenie do teorii sztuki, Rebis, 2004 8) Kuspit D., Koniec sztuki, Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi