Socjologia kultury

Sociology of Culture

2020Z

Kod przedmiotu1940S1-SOCKUL
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Marian Golka, Golka M., Socjologia kultury, Scholar, Warszawa 2007 i późniejsze Wprowadzenie do socjologii kultury, red. M. Filipiak, UMCS, Lublin 2009 Sawisz A., System oświaty jako system przemocy symbolicznej w koncepcji Pierre Bourdieu w: "Studia Socjologiczne" nr 2/1978 Konik R., Eco-logia kultury masowej: przewodnik po kulturze popularnej według estetyki Umberto Eco, Arboretum, Wrocław 2003 Robotycki C., Kicz – „kilka myśli… co nie nowe” w: Kicz w kulturze, red. M. Fiderkiewicz, Muzeum Śląskie, Katowice 2006 Burszta W., Kicz konsumpcyjny w: Kicz w kulturze, red. M. Fiderkiewicz, Muzeum Śląskie, Katowice 2006 Sontag S., Notatki o kampie w: „Literatura na świecie”, nr 9 (101)/1979 Lipski J. J., Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy. Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków [dostęp internetowy] Golka M., Socjologia sztuki, Difin, Warszawa 2008 Żelazny W., Etniczność. Ład – konflikt – sprawiedliwość, Poznań 2006, str. 63-84, Scholar Warszawa, 2007 2) Marian Filipiak, Wprowadzenie do socjologii kultury, UMCS Lublin, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi