Socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Socjologia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwenci wyposażeni w ogólną wiedzę socjologiczną na poziomie studiów licencjackich mogą kontynuować studia na wyższym poziomie na kierunku socjologia oraz innych pokrewnych naukach społecznych. Zasób przyswojonej wiedzy i ogólnych umiejętności socjologicznych wzbogacony o wiedzę i umiejętności z zakresu socjologicznej problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego umożliwi absolwentom zatrudnienie w następujących rodzajach podmiotów: firmach badających rynki i opinię publiczną, • analityczno-badawczych działach firm komercyjnych i instytucji publicznych, • instytucjach publicznych, samorządowych i rządowych zajmujących się rozwojem lokalnym i regionalnym, w tym w szczególności działy: rozwoju społeczno-gospodarczego w samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, promocji gmin, powiatów i województw, pozyskiwania i obsługi funduszy UE gmin, powiatów i województw, kultury gmin, powiatów i województw. • firmach komercyjnych działających w obszarze rozwoju lokalnego i regionalnego, w szczególności kooperujących z samorządem lokalnym i regionalnych, instytucjach non-profit operujących w obszarze rozwoju lokalnego i regionalnego, • samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0