Socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Socjologia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Ekonomia
3
EGZ
Wykład
30
Filozofia 1
3
ZAL-O
Wykład
30
Logika
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Podstawy socjologii 1
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Psychologia społeczna
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
III - Kierunkowe
Demografia społeczna
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego
2
ZAL-O
Wykład
30
Filozofia 2
3
EGZ
Wykład
30
Historia myśli socjologicznej i myśli społecznej 1
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Metodologia nauk społecznych
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Podstawy socjologii 2
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Socjologia zmiany społecznej
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
III - Kierunkowe
Polityka społeczna
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Statystyka 1
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Historia myśli socjologicznej i myśli społecznej 2
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Systemy, struktury i procesy społeczne 1
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
III - Kierunkowe
Metody badań społecznych 1
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Socjologia konfliktów społecznych
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Socjologia kultury
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Socjologia organizacji
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Statystyka 2
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne teorie socjologiczne 1
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Systemy, struktury i procesy społeczne 2
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
III - Kierunkowe
Komunikacja interpersonalna
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Metody badań społecznych 2
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Pakiet obliczeniowy SPSS
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy marketingu i badań rynkowych
1,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Public relations
1,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 1
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne teorie socjologiczne 2
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
VI - Praktyka
Praktyka
6,5
ZAL-O
Praktyki
160
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 2
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Socjologia gospodarki i konsumpcji
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Socjologia masowego komunikowania
2
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowych
Demokracja lokalna. Wymiar teoretyczny i empiryczny
3
ZAL-O
Wykład
30
Miasto w perspektywie socjologicznej
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju obszarów wiejskich
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Społeczności lokalne i regionalne w społeczeństwie sieciowym
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 3
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Społeczeństwo obywatelskie i jego struktury
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Społeczne uwarunkowania przedsiębiorczości
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
IV - Specjalnościowych
Historia społeczeństwa Warmii i Mazur
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Marketing terytorialny
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Polityka rozwoju regionalnego i fundusze UE
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Społeczno-kulturowe determinanty rozwoju regionalnego
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego. Mechanizmy prawne i finansowe
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zróżnicowanie kulturowe i etniczne w wymiarze regionalnym i lokalnym
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
SUMA
30,0