Antropologia kulturowa

Cultural anthropology

2021Z

Kod przedmiotu40S1-ANTROKUL
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Nowicka Ewa, 1) Nowicka E., 2009r., "Świat człowieka – świat kultury", wyd. Warszawa: PWN, 2) Krawczyk E.,, 2003r., "Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje", wyd. Lublin, 3) Barnard, A.,, 2000r., "Antropologia. Zarys teorii i historii", wyd. Warszawa: PWN, 4) Burszta W. J.,1998r., "Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje", wyd. Poznań: Zysk i S-ka., PWN, Warszawa, 2009 2) Barnard A., Antropologia. Zarys teorii i historii, PWN, Warszawa, 2000 3) Burszta W.J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Zysk i S-ka, Poznań, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi