Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego

The Dynamics of Change in Contemporary Polish Society

2021L

Kod przedmiotu40S1-DZWSP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy socjologii
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Przemiany populacyjne - podstawowe wskaźniki 2. Społeczeństwo polskie po drugiej wojnie światowej 3. Zróżnicowanie etniczne i narodowe Polski 4. Przemiany w zakresie edukacji 5. Przemiany w zakresie religijności na ziemiach polskich 6. Przemiany struktury społecznej Polski 7. Przemiany życia rodzinnego 8. Przemiany obyczajowości seksualnej9. 9. Polacy na drodze do społeczeństwa obywatelskiego 10. Przemiany w sferze publicznej – polityka i władza 11. Przemiany form osadniczych –miasto 12. Przemiany form osadniczych - wieś 13. Przemiany polskiej pamięci zbiorowej 14. Przemiany w zakresie zdrowotności Polaków
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi zmianami zachodzącymi w społeczeństwie polskim. Zaznajomienie studentów z podłożem współczesnych zjawisk społecznych i próba przewidywania przyszłych zjawisk.
Literatura podstawowa1) red. A. Giza, M. Sikorska,, Współczesne społeczeństwo polskie, PWN, 2012 2) red. M. Marody, Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Scholar, 2007 3) M. Gdula, K. Dębska, K. Trepko, Dobra zmiana w miastku. Neoautorytaryzm w polskiej polityce z perspektywy małego miasta, Krytyka Polityczna, 2017
Literatura uzupełniająca1) A. Leder, wyd. Krytyka Polityczna, Prześniona rewolucja, 2014r., tom 2) J. Czapiński, T. Panek, wyd. Rada Monitoringu Społecznego, Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, 2015r., tom 3) J. Wasilewski, wyd. Scholar, Współczesne społeczeństwo polskie, 2006r., tom
UwagiWykłady aktualizowane o dane statystyczne i wyniki badań sondażowych.