HISTORIA SPOŁECZNA WARMII I MAZUR

2023L

Kod przedmiotu40S1-HSWM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneznajomość historii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej
Opis ćwiczeń
Opis wykładówziedzictwo kulturowe, krajobraz kulturowy Warmii i Mazur – wyjaśnienie pojęć. Rys historyczny regionu warmińsko-mazurskiego. Społeczeństwo Prusów, Krzyżaków, Niemców i Polaków do XVIII w. Warmia i Mazury w XIX w.,ĆWICZENIA:Dziedzictwo Prusów. Zamki państwa krzyżackiego. Pałace i dwory junkrów pruskich. Specyfika etniczna Warmii i Mazur w XIX-XX w. Gwara mazurska i warmińska. Sytuacja gospodarczo-społeczna po II wojnie światowej. Województwo warmińsko-mazurskie w III Rzeczypospolitej. Różnorodność etniczna w dzisiejszym województwie.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z podstawami historii i kultury regionu, pojęciem i specyfiką dziedzictwa kulturowego. Nabycie umiejętności poszukiwań naukowych w celu pogłębiania wiedzy na temat przeszłości i współczesności regionu. Uwrażliwienie na różnorodność etniczną.
Literatura podstawowa1) I. Lewandowski, "Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur. Podręcznik dla młodzieży", , Elset, 2011 2) St. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur, t. I-II, OBN, 2018
Literatura uzupełniająca1) Gancewski J. (red.), wyd. Remix, Zakon krzyżacki w historii, ideologii i działaniu – symbole dziejowe", 2010r., tom 2) S. Marcinkiewicz, wyd. MHE, Mityczna stolica Mazur. Między Ełkiem a Lyck, 2015r., tom 3) G. Białuński, G. Jasiński, wyd. Retman, Brief History of Warmia und Mazury, 2014r., tom
Uwagi