Pakiet obliczeniowy SPSS

Statistical Package for the Social Sciences SPSS

2022L

Kod przedmiotu40S1-POSP
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńZapoznanie ze środowiskiem programu SPSS. Tworzenie baz danych i zarządzanie zbiorami danych w SPSS. Przekształcanie zmiennych. Określanie skal pomiaru zmiennych. Analiza jednej zmiennej – rozkłady częstości, miary tendencji centralnej i miary dyspersji. Graficzne prezentacje rozkładu jednej zmiennej. Konstruowanie i interpretacja tablic kontyngencji. Miary sił związków w tablicach kontyngencji. Istota i rodzaje testów statystycznej istotności
Opis wykładówIA:Zapoznanie ze środowiskiem programu SPSS. Tworzenie baz danych i zarządzanie zbiorami danych w SPSS. Przekształcanie zmiennych. Określanie skal pomiaru zmiennych. Analiza jednej zmiennej – rozkłady częstości, miary tendencji centralnej i miary dyspersji. Graficzne prezentacje rozkładu jednej zmiennej. Konstruowanie i interpretacja tablic kontyngencji. Miary sił związków w tablicach kontyngencji. Istota i rodzaje testów statystycznej istotności.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bedyńska S., Cypryańska M. (red.), Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Warszawa: WAS, 2013 2) Górniak J., Wachnicki J., Pierwsze kroki w analizie danych, Kraków: SPSS, 2010 3) Nawojczyk M., Przewodnik po statystyce dla socjologów, Kraków, 2002 4) Pavkow, T.W. ,Pierce K.A., Do biegu, gotowi - start! Wprowadzenie do SPSS dla Windows, Gdańsk: GWP, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi