Praktyka

Practice

2022L

Kod przedmiotu40S1-PRAK
Punkty ECTS 6,5
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńWICZENIA:Praktyki obejmują bezpośredni udział w pracach rozmaitych podmiotów – takich jak instytucje państwowe (np. szkoły, urzędy), organy samorządowe, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe - polegający na praktycznym wykorzystaniu i sprawdzeniu wiedzy, umiejętności i kompetencji nabywanych w toku studiów.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) brak, 1) brak, brak, t. brak, brak, brak, s. brak , brak, brak
Literatura uzupełniająca
Uwagi