Polityka rozwoju regionalnego i fundusze UE

2023L

Kod przedmiotu40S1-PRRIFUE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńW trakcie zajęć studenci zapoznani zostaną z problematyką rozwoju regionalnego, zwłaszcza z zagadnieniami dotyczącymi tej kwestii obecnymi w refleksji socjologicznej. Dyskutowane będą m.in. geneza, definicje, obecny kształt, cele, zadania, jak również kierunki polityki regionalnej UE. Szczegółowo omówione zostaną instrumenty finansowe oraz instytucje służące jej realizacji. Ponadto analizie poddane zostanie oddziaływanie unijnej polityki regionalnej w Polsce
Opis wykładówIA:W trakcie zajęć studenci zapoznani zostaną z problematyką rozwoju regionalnego, zwłaszcza z zagadnieniami dotyczącymi tej kwestii obecnymi w refleksji socjologicznej. Dyskutowane będą m.in. geneza, definicje, obecny kształt, cele, zadania, jak również kierunki polityki regionalnej UE. Szczegółowo omówione zostaną instrumenty finansowe oraz instytucje służące jej realizacji. Ponadto analizie poddane zostanie oddziaływanie unijnej polityki regionalnej w Polsce.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jałowiecki B., Szczepański M., Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej , Tychy: WSZINS, 2002 2) Kokocińska K., Polityka regionalna w Polsce i Unii Europejskiej, Poznań: UAM, 2010 3) Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa: PWN, 2007 4) Wojtaszczyk K. (red.), Fundusze strukturalne i polityka regionalna Unii Europejskiej, Warszawa: ASPRA-JR, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi