Podstawy socjologii 2

Fundamentals of Sociology 2

2021L

Kod przedmiotu40S1-PSII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówmiana społeczno-kulturowa. Klasyczne teorie rozwoju społecznego, typy społeczeństw; Zróżnicowanie społeczno-zawodowe na przestrzeni lat; Socjologiczne rozumienie kultury; Socjologia rodziny; Miasto jako miejsce i przestrzeń kulturowa; Tożsamość, etniczność, naród; Wielkie ruchy społeczne a tłum; Władza i jej legitymizacja. Biurokracja i panowanie. Państwo; Globalizacja i problemy globalne; Religia. Sytuacja wyznaniowa Polski ,ĆWICZENIA:Zmiana społeczno-kulturowa. Klasyczne teorie rozwoju społecznego, typy społeczeństw; Zróżnicowanie społeczno-zawodowe na przestrzeni lat; Socjologiczne rozumienie kultury; Socjologia rodziny; Miasto jako miejsce i przestrzeń kulturowa; Tożsamość, etniczność, naród; Wielkie ruchy społeczne a tłum; Władza i jej legitymizacja. Biurokracja i panowanie. Państwo; Globalizacja i problemy globalne; Religia. Sytuacja wyznaniowa Polski
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Giddens A. , Socjologia, WN PWN, 2004 2) Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Wydawnicza, 2003 3) Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, 2002 4) Berger P., Zaproszenie do socjologii, WN PWN, 1995
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak