Public relations

2022L

Kod przedmiotu40S1-PUR
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Cenkier E., Public relations , UAM Poznań, 2007 2) Wojcik K., Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Placet, Warszawa, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi