Socjologia masowego komunikowania

Sociology of Mass Communication

2023Z

Kod przedmiotu40S1-SMK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dobek-Ostrowska B., "Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretycznie", wyd. Wrocław, 2001 2) Castels M., Społeczeństwo w sieci, wyd. Warszawa, 200 3) Boran S., Davis D., Teorie komunikowania masowego, wyd. Kraków, Boran S., 4) Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia i Internet, wyd. Warszawa, 2004 5) Golka M, Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, wyd. Warszawa, 200 6) Hopfinger M. (red), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, wyd. Warszawa, 2002 7) Jonscher Ch., Życie okablowane. Kim jesteśmy w epoce przekazu cyfrowego, wyd. Warszawa, 2001 8) Sokołowski M., (R)ewolucja w komunikacji. Wprowadzenie do medioznawstwa, wyd. Warszawa, 2010 9) Willmer R.D., Dominicki J.R., Mass media. Metody badań, wyd. Kraków, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi