Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego. Mechanizmy prawne i finansowe

2023L

Kod przedmiotu40S1-SRLIRMPIF
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1. Samorząd terytorialny w systemie władz publicznych 2. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego 3. Podstawowe cechy obecnego modelu samorządu terytorialnego 4. Podział terytorialny państwa i jednostki samorządu terytorialnego 5. Organy jednostek samorządu terytorialnego 6. Normotwórstwo samorządu terytorialnego – prawo miejscowe 7. Aparat jednostek samorządu terytorialnego 8. Mienie jednostek samorządu terytorialnego 9. Finanse jednostek samorządu terytorialnego 10. Finansowanie rozwoju lokalnego 11. Województwo jako kreator rozwoju regionalnego 12. Fundusze europejskie w finansowaniu rozwoju regionalnego 13. rozwoju regionalnego i lokalnego 14. Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego 15. Zarządzenie rozwojem regionalnym i lokalny
Opis wykładówIA:1. Samorząd terytorialny w systemie władz publicznych 2. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego 3. Podstawowe cechy obecnego modelu samorządu terytorialnego 4. Podział terytorialny państwa i jednostki samorządu terytorialnego 5. Organy jednostek samorządu terytorialnego 6. Normotwórstwo samorządu terytorialnego – prawo miejscowe 7. Aparat jednostek samorządu terytorialnego 8. Mienie jednostek samorządu terytorialnego 9. Finanse jednostek samorządu terytorialnego 10. Finansowanie rozwoju lokalnego 11. Województwo jako kreator rozwoju regionalnego 12. Fundusze europejskie w finansowaniu rozwoju regionalnego 13. rozwoju regionalnego i lokalnego 14. Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego 15. Zarządzenie rozwojem regionalnym i lokalnym
Cel kształceniaPodstawowy celem zajęć jest zapoznanie studenta z mechanizmami prawnymi i finansowymi polityki lokalnej i regionalnej.
Literatura podstawowa1) H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Lexis Nexis, 2015 2) Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, 2009 3) A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, 2011
Literatura uzupełniająca1) K. Kokocińska, wyd. UAM, Polityka regionalna w Polsce i Unii Europejskiej, 2011r., tom 2) Z. Strzelecki (red.), , wyd. SGH, Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery, 2011r., tom
Uwagi