Statystyka 1

Statistics 1

2021L

Kod przedmiotu40S1-STATYI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńĆwiczenia obejmują podstawowe zagadnienia statystyki, które przydatne są w badaniach społecznych. W pierwszym semestrze poruszane są zagadnienia teoretyczne mające charakter wprowadzenia do przedmiotu (statystyka a kwestie związane z metodologią, metodami i technikami badań społecznych), analizy rozkładu jednej zmiennej (zmienna, wskaźnik, indeks, poziomy pomiaru zmiennej) oraz analizy miar zmiennej (miary tendencji centralnej i miary dyspersji). Studenci zapoznawani są także ze sposobami budowy tabel kontyngencji oraz badania związku między dwoma zmiennymi
Opis wykładówIA:Ćwiczenia obejmują podstawowe zagadnienia statystyki, które przydatne są w badaniach społecznych. W pierwszym semestrze poruszane są zagadnienia teoretyczne mające charakter wprowadzenia do przedmiotu (statystyka a kwestie związane z metodologią, metodami i technikami badań społecznych), analizy rozkładu jednej zmiennej (zmienna, wskaźnik, indeks, poziomy pomiaru zmiennej) oraz analizy miar zmiennej (miary tendencji centralnej i miary dyspersji). Studenci zapoznawani są także ze sposobami budowy tabel kontyngencji oraz badania związku między dwoma zmiennymi.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Nawojczyk, Maria, Przewodnik po statystyce dla socjologów, Kraków: Wyd. SPSS, 2010 2) Wieczorkowska, Grażyna i Jerzy Wierzbiński, Statystyka. Od teorii do praktyki, Warszawa: SCHOLAR, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi