Społeczne uwarunkowania przedsiębiorczości

Social Consideration of Enterprise

2023L

Kod przedmiotu40S1-SUP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającesocjologia organizacji, systemy, struktury i procesy społeczne
Wymagania wstępneznajomość podstawowych terminów, kategorii oraz nurtów teoretycznych dyscypliny
Opis ćwiczeń
Opis wykładów ramach wykładów po zaprezentowaniu kluczowych pojęć, zostaną omówione zagadnienia dotyczące przedsiębiorczości, uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości, a także ukazane bariery i formy wspierania przedsiębiorczości. Analiza wymiarów innowacyjności będzie wprowadzeniem do prezentacji społecznych determinant innowacyjności przedsiębiorstw, a także trendów rozwoju przedsiębiorczości oraz związków między aktywnością przedsiębiorczą a poziomem rozwoju gospodarczego.,ĆWICZENIA:W aspekcie teoretycznym i demograficznym oraz terminów pokrewnych, typologia przedsiębiorstw i przedsiębiorców. W następnej kolejności zostaną omówione stymulatory i ewolucja przedsiębiorczości, modele i przykłady działań przedsiębiorczych (biznes plany), mikro-,mezo- i makrostruktury jako poziomy przedsiębiorczości, jak też niepewność i ryzyko w działaniu przedsiębiorczym (anomia, dezorientacja, bezsens i bezsilność w działaniu).
Cel kształceniaZapoznanie studentów z problematyką przedsiębiorczości w aspekcie teoretycznym, specyfiki społecznych uwarunkowań przedsiębiorczości w aspekcie jednostkowym i globalnym.
Literatura podstawowa1) Juchnowicz Marta (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości , Warszawa: Poltext, 2004 2) Gawlikowska-Hueckel K., Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja?, Gdańsk, 2003
Literatura uzupełniająca1) Kreft Zbigniew, Nogalski Bogdan, Tokarski Stefan (red.), wyd. Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne działalności przedsiębiorstw, 2001r., tom
Uwagi