Współczesne teorie socjologiczne 2

Contemporary Sociological Theories 2

2022L

Kod przedmiotu40S1-WTSII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówykład jest kontynuacją zajęć ze Współczesnych teorii socjologicznych 1. Tematyka wykładów: 1. Teoria strukturalistycznego konstruktywizmu (P. Bourdieu) 2. Teoria strukturacji (A. Giddens) 3. Teoria modernizacji 4. Teoria systemu światowego (I. Wallerstein) 5. Neomarksizm i postmarksizm 6. Socjologia fenomenologiczna (A. Schütz) 7. Socjologia fenomenologiczna (A. Cicourel, H. Garfinkel) 8. Teoria działania komunikacyjnego (J.Habermas) 9. Hermeneutyka i teoria dyskursu 10. Socjologia historyczna (N. Elias) 11. Socjologia historyczna (Ch. Tilly) 12. Teorie tożsamości 13. Teorie różnicy 14. Feminizm,ĆWICZENIA:Omówione zostaną teorie socjologiczne ostatnich 70 lat. Prowadzona będzie dyskusja nad wymiarami ontologicznymi i epistemologicznymi omawianych perspektyw teoretycznych. Ćwiczenia są dopełnieniem treści przekazywanej na wykładzie. Studenci podejmują dyskusje nad tekstami źródłowymi. Tematy ćwiczeń: 1. Teoria strukturalistycznego konstruktywizmu (P. Bourdieu) 2. Teoria strukturacji (A. Giddens) 3. Teoria modernizacji 4. Teoria systemu światowego (I. Wallerstein) 5. Neomarksizm i postmarksizm 6. Socjologia fenomenologiczna (A. Schütz) 7. Socjologia fenomenologiczna (A. Cicourel, H. Garfinkel) 8. Teoria działania komunikacyjnego (J. Habermas) 9. Hermeneutyka i teoria dyskursu 10. Socjologia historyczna (N. Elias) 11. Socjologia historyczna (Ch. Tilly) 12. Teorie tożsamości 13. Teorie różnicy 14. Feminizm
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Szacki, Historia myśli społecznej, PWN, 2004, s. 857-948 2) J. Turner, Struktura teorii socjologicznej, PWN, 2004, s. Całość. 3) A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesna teorie socjologiczne, t. T 1 i 2, Scholar, 2006, s. Calość 4) G. Skąpska, Niklas Luhmann i teoria systemów społecznych, W: N. Luhmann, Systemy społeczne, NOMOS, 2007, s. VII-XVIII 5) J. Mucha, Konflikt i społeczeństwo, PWN, 1978, s. 128-162 6) T. Szlendak, Co się stało z socjobiologią, t. nr XLVII, , Kultura i społeczeństwo, 2003, s. 3-26 7) G. Skąpska, Neoinstytucjonalizm, W: Encyklopedia Socjologii, t. T 2, Oficyna Naukowa, 1999, s. 323-327
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak.