Demokracja lokalna. Wymiar teoretyczny i empiryczny

2023Z

Kod przedmiotu40S1-DLWTIE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładów1. Istota demokracji, 2. Demokracja polityczna i społeczna, 3. Społeczeństwo obywatelskie i demokracja,4. Partycypacja społeczna w rozwoju demokracji, 5. Samorządność terytorialna a demokracja w wymiarze lokalnym, 6. Kapitał społeczny w rozwoju demokracji, 7. Demokracja a rozwój lokalny i regionalny
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami współczesnej demokracji lokalnej, samorządności terytorialnej, partycypacji obywatelskiej i społeczeństwa obywatelskiego.
Literatura podstawowa1) I.Sadowski, Społeczna konstrukcja demokracji lokalnej, ISP PAN, Warszawa 2011., ISP PAN, 2011 2) Red. A. Olech,, Partycypacja publiczna, O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, ISP, 2011 3) C. Trutkowski, S. Mendes,, Kapitał społeczny w małych miastach, Scholar, 2005 4) J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Scholar, 2008
Literatura uzupełniająca1) P. Śpiewak, wyd. Prószyński i S-ka, Obietnice demokracji, 2004r., tom 2) A. Zybertowicz, wyd. IFIS PAN,, Demokracja jako fasada: przypadek III RP, 2002r., tom 3) Ch. Tilly, wyd. PWN, Demokracja , 2008r., tom
Uwagi