Historia myśli socjologicznej i myśli społecznej 1

History of Sociological Thought and Social Thought 1

2021L

Kod przedmiotu40S1-HMSIMSPI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówematyka wykładów: 1) Pierwsze przejawy socjologicznego myślenia w Grecji. 2) Teoria Państwa-Miasta. 3) Nowe problemy społecznych zainteresowań: Stoicy – etyka; chrześcijaństwo. 4) Społeczna myśl św. Augustyna; średniowieczny organicyzm – św. Tomasz z Akwinu; myśl reformacyjna; 5) Myśl społeczna okresu Odrodzenia: Macchiavelli, Bodin, myśliciele utopijni. - siedemnastowieczna doktryna prawa naturalnego: Hobbes, Locke; 6) Myśl społeczna Epoki Oświecenia: we Francji; w Szkocji; w Niemczech.,ĆWICZENIA:Tematyka ćwiczeń: 1.Demokracja ateńska w kształtowaniu myśli społecznej. 2.Filozoficzne źródła w teorii społeczeństwa - Cynicy, Sofiści, Stoicka myśl społeczna, Epikureizm. 3.Sokrates. 4.Platon. 5.Arystoteles. Idea umowy społecznej - John Locke - Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau. 6.Społeczne nurty filozoficzne - René Descartes. 7.Społeczna filozofia Oświecenia - Oświecenie brytyjskie: David Hume, Adam Smith. 8.Oświecenie niemieckie - Georg Wilhelm Friedrich Hegel , Johann Gottfried Von Herder; Stanisław Staszic.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szacki Jerzy, Historia myśli socjologicznej. , PWN, 2020 2) Śpiewak Paweł (red.), Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów, PWN, 2008 3) Podgóski Ryszard, Historia myśli społecznej, Contact, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi