Komunikacja interpersonalna

Interpersonal communication

2022L

Kod przedmiotu40S1-KOMI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy socjologii, Psychologia społeczna
Wymagania wstępneZnajomość relacji społecznych
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrogram wykładów obejmuje zagadnienia dotyczące komunikacji interpersonalnej. Zawiera treści dotyczące sposobów, rodzajów, zasad komunikacji. Wskazuje jak rozwijać umiejętności komunikacji i jak je wykorzystywać w życiu społecznym. 1 Komunikacja w kształtowaniu wizerunku firmy 2 2 Komunikacja werbalna i niewerbalna 3 4 Komunikacja interpersonalna, a cechy osobowościowe, znajomość siebie i innych czyli odbiór społeczny 2 5 Asertywność i empatia jako strategie w komunikacji 2 6 Kanały komunikacji w organizacji 2 7 Konflikt jako wynik zakłóceń komunikacyjnych i jego sposoby rozwiązywania 2 8 Jak rozwijać umiejętności komunikacji interpersonalnej 2,ĆWICZENIA:Ćwiczenia obejmują analizę oraz interpretację tekstów źródłowych, a także aktualnych problemów opisywanych w czasopismach. Ćwiczenia zawierają analizę typowych zachowań i stereotypów w komunikacji, pozwalając studentom dokonać ich oceny i zapoznać się z sposobami ich kształtowania. 1 Komunikacja werbalna – przykłady błędów komunikacyjnych, ćwiczenia 4 2 Różnice komunikacyjne – międzykulturowe, międzypokoleniowe, międzypłciowe 4 3 Pozawerbalne komunikatory i sposoby informowania 4 4 Efektywna komunikacja w pracy zespołu 4 5 Podejmowanie decyzji zespołowych 4 6 Komunikacja pisemna 2 7 Komunikowanie za pomocą nośników komunikacyjnych 4 8 Rozwiązywanie sytuacji trudnych i konfliktowych 4
Cel kształceniaCelem kształcenia jest nabycie umiejętności rozpoznawania i analizowania zagadnień komunikacji interpersonalnej oraz identyfikowania szans, problemów i sposobów ich rozwiązywania w życiu społecznym.
Literatura podstawowa1) Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka , PSzB, 2006 2) Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, PSzB, 2005 3) Załazińska A, Schematy myśli wyrażane w gestach, UJ, 2001
Literatura uzupełniająca1) Thompson P., wyd. Zysk i S-ka, Sposoby komunikacji interpersonalnej, 1998r., tom 2) Stewart J. (red.), wyd. PWN Warszawa, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, 2012r., tom 3) Knapp M.L., Hall J.A., wyd. Astrum, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, 2000r., tom
UwagiBrak