Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 1

Diploma Seminar and Thesis 1

2022L

Kod przedmiotu40S1-SEMI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającemetodologia nauk społecznych, metody badań społecznych 1
Wymagania wstępneznajomość podstawowych pojęć, zagadnień i teorii socjologicznych, znajomość metodologii i metod badań społecznych
Opis ćwiczeńPraca dyplomowa i jej charakter. Studiowanie i gromadzenie literatury przedmiotu. Metody i techniki badań społecznych. Struktura pracy dyplomowej. Metodologiczne podstawy badań własnych: Temat pracy. Cele badań. Problemy badawcze. Hipotezy badawcze. Zmienne zależne i niezależne. Wskaźniki do zmiennych
Opis wykładówIA:Praca dyplomowa i jej charakter. Studiowanie i gromadzenie literatury przedmiotu. Metody i techniki badań społecznych. Struktura pracy dyplomowej. Metodologiczne podstawy badań własnych: Temat pracy. Cele badań. Problemy badawcze. Hipotezy badawcze. Zmienne zależne i niezależne. Wskaźniki do zmiennych.
Cel kształceniaCelem jest przyswojenie przez studenta ogólnej metodyki badań naukowych i zasad tworzenia rozprawy naukowej.
Literatura podstawowa1) E. Babbie, Podstawy badań społecznych, PWN, 2008 2) Franciszek Bereźnicki, Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Impuls, 2010
Literatura uzupełniająca1) Umberto Eco, wyd. Wyd. UW, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów,, 2007r., tom 2) Józef Jura, wyd. wyd. WWSCiL, Praca dyplomowa-technika pisania, 2007r., tom
Uwagi