Socjologia gospodarki i konsumpcji

Sociology of Economy and Consumption

2023Z

Kod przedmiotu40S1-SGIK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPerspektywa socjologiczna w ekonomii vs ekonomiczna w socjologii. Modele człowieka działającego w gospodarce w teoriach socjologicznych i ekonomicznych. Siły napędowe społeczno-gospodarczego rozwoju społeczeństw. Typologie i modele zmian społecznych. Prawidłowości i osobliwości procesu gospodarowania. Podstawowe podmioty gospodarcze. Wizje porządku społecznego - ile państwa w gospodarce? Podstawowe problemy wyboru ekonomicznego. Kategoria racjonalności gospodarowania w wymiarze jednostkowym i globalnym. Racjonalność ekonomiczna i społeczna. Społeczne dylematy podejmowania decyzji gospodarczych, element ryzyka. Sprawiedliwość społeczna w sferze gospodarki. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania i skutki procesu transformacji w Polsce ,ĆWICZENIA:Główni aktorzy sfery ekonomicznej (pracodawcy, pracobiorcy, organizacje pracownicze, menedżerowie, akcjonariusze). Podstawowe typy relacji między nimi (przetarg, współdziałanie, konflikt). Konsumpcja i czynniki ją określające. Kształtowanie zachowań gospodarczych; racjonalność w podejmowaniu decyzji. Zachowania konsumenckie jako podstawa segmentacji rynku. Rola mody w konsumpcji, polskie wzory konsumpcji. Element ryzyka w gospodarce. Mentalność ekonomiczna. Podstawy metodologiczne socjologii gospodarki i konsumpcji.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i kategoriami pojęciowymi socjologii gospodarki i konsumpcji oraz kształcenie analitycznego podejścia do realiów gospodarczych, a także społeczeństwa konsumpcyjnego i wzorów konsumpcji.
Literatura podstawowa1) Morawski W., Socjologia ekonomiczna. Problemy, teoria, empiriA, PWN, 2001 2) Gardawski J.,Gilejko L., Siewierski J., Towalski R.,, Socjologia gospodarki , PWN, 2008 3) Gardawski L., Społeczeństwo a gospodarka. Socjologia ekonomiczna, PWN, 2002 4) Sitek W., Między rynkiem a civil society. Konteksty badań socjologicznych, PWN, 2007
Literatura uzupełniająca1) Krzykała F, Wprowadzenie do metod i technik socjologii gospodarczej , Koszalin, 1997 2) Konecki K., Tobera P., Buchner-Jeziorska A.,, Socjologia gospodarki. Rynek, instytucje, zarządzanie, Łódź, 2002 3) Partycki S., Społeczne funkcje rynku, Lublin, 1998 4) Rifkin J, Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której się płaci za każdą chwilę życia, Wrocław, 2003
Uwagisala wyposażona w rzutnik multimedialny