Socjologia konfliktów społecznych

Sociology of Social Conflicts

2022Z

Kod przedmiotu40S1-SKS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Powstanie teorii konfliktu (K. Marks, M. Weber, G. Simmel) 2. Teoria dialektyczna (R. Dahrendorf) 3. Funkcjonalna teoria konfliktu (A. L. Coser) 4. Syntetyczna teoria konfliktu ( J. Turner) 5. Teorie neoweberowskie. Podjeście analityczne (R. Collins) 6. Teorie nierówności i stratyfikacji związanych z płcią 7. Teorie konfliktu w socjologii historyczno-porównawczej,ĆWICZENIA:1. Konflikt etniczny; 2. Konflikt religijny; 3. Konflikt polityczny w Polsce; 4. Konflikty pamięci, 5.Konflikt w wymiarze międzynarodowym, 6.Konflikt w wymiarze lokalnym, 7. Teoria konfliktu a praktyka społeczna
Cel kształceniaZaznajomienie słuchaczy z socjologicznym ujęciem konfliktów społecznych; uwrażliwienie na konstruktywne aspekty niektórych typów konfliktów społecznych; przekazanie wiedzy na temat podstaw zarządzania konfliktami społecznymi.
Literatura podstawowa1) J. Turner, Struktura teorii socjologicznej, PWN, 2012 2) J. Mucha, Konflikt i społeczeństwo, PWN, 1978 3) D. Borecka-Biernat, M. Cywińska (red.),, Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej. Wybrane kwestie, Difin, 2015 4) J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, PWN, 2005
Literatura uzupełniająca1) red. P. Sztompka, M. Kucia, Socjologia. Lektury, Znak, 2005 2) J. J. Lipski, Dwa patriotyzmy, Otwarta Rzeczpopolita, 2010 3) B. Barber, Dżihad contra McŚwiat, Muza, 1998 4) S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Muza, 1997 5) Marek S. Szczepański, Anna Śliz, Społeczne przestrzenie konfliktów etnicznych, t. Seria Nowa, Górnośląskie Studia Socjologiczne, 2012, s. 11-27 6) R. Legutko, Esej o polskiej duszy, Ośrodek Myśli Politycznej, 2008
Uwagi