Socjologia kultury

Sociology of Culture

2022Z

Kod przedmiotu40S1-SOCKUL
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Golka M., Socjologia kultury,, Scholar, Warszawa, 2007 2) Filipiak M., Wprowadzenie do socjologii kultury, UMCS, Lublin , 2009 3) Sawisz A., System oświaty jako system przemocy symbolicznej w koncepcji Pierre Bourdieu, t. nr 2/1978, "Studia Socjologiczne" , 1978 4) Konik R., Eco-logia kultury masowej: przewodnik po kulturze popularnej według estetyki Umberto Eco, Arboretum, Wrocław , 2003 5) Robotycki C., Kicz – „kilka myśli… co nie nowe” , Muzeum Śląskie Katowice , 2006 6) Burszta W., Kicz konsumpcyjny w: Kicz w kulturze, Muzeum Śląskie, Katowice , 2006 7) Sontag S., Notatki o kampie , „Literatura na świecie”, nr 9 (101) 8) Golka M., Socjologia sztuki, Difin, Warszawa , 2008 9) Żelazny W., Etniczność. Ład – konflikt – sprawiedliwość, Poznań , 2006, s. 63-84
Literatura uzupełniająca
Uwagi