Socjologia organizacji

Sociology of Organization

2022Z

Kod przedmiotu40S1-SORG
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa, 2003 2) Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji. , PWE Warszawa, 2002 3) Makin P., Cooper C., Cox Ch. , Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy. , PWN Warszawa, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi