Statystyka 2

Statistics 2

2022Z

Kod przedmiotu40S1-STATYII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńĆwiczenia obejmują podstawowe zagadnienia statystyki, które przydatne są w badaniach społecznych. W semestrze drugim (Statystyka 2) wprowadzone zostają zagadnienia statystki indukcyjnej. Oprócz teoretycznego wprowadzenia obejmującego podstawowe zagadnienia prawdopodobieństwa i rozkładu normalnego studenci poznają testy statystycznej istotności dla jednej próby, dwóch prób (zależnych i niezależnych) oraz jednoczynnikową analizę wariancji, a także test chi-kwadrat
Opis wykładówIA:Ćwiczenia obejmują podstawowe zagadnienia statystyki, które przydatne są w badaniach społecznych. W semestrze drugim (Statystyka 2) wprowadzone zostają zagadnienia statystki indukcyjnej. Oprócz teoretycznego wprowadzenia obejmującego podstawowe zagadnienia prawdopodobieństwa i rozkładu normalnego studenci poznają testy statystycznej istotności dla jednej próby, dwóch prób (zależnych i niezależnych) oraz jednoczynnikową analizę wariancji, a także test chi-kwadrat.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Nawojczyk, Maria, Przewodnik po statystyce dla socjologów, Kraków: Wyd. SPSS, 2010 2) Francuz, Piotr i Robert Mackiewicz, Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, Lublin: Wyd. KUL, 2005 3) Sobczyk, Mieczysław, Statystyka, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 2008
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak