Socjologia zmiany społecznej

Sociology of Social Change

2021L

Kod przedmiotu40S1-SZS
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Zmiana społeczna i jej rozumienie 2. Ewolucjonizm i neoewolucjonizm 3. Teorie modernizacji 4. Materializm historyczny 5. Teoria cykli historycznych 6. Ruchy społeczne jako podmiot zmian społecznych 7. Prognozowanie zmian społecznych,ĆWICZENIA:1. Zmiana społeczna jako postęp 2. Zmiana społeczna jako trauma 3. Czas historyczny i modalność tradycji historycznej 4. Jednostki czynnikiem zmiany społecznej 5. Idee czynnikiem zmiany społecznej 6. Rewolucje społeczne 7. Nacjonalizm jako proces i zjawisko 8. Nowoczesność i ponowoczesność 10. Społeczeństwo polskie w okresie II RP 11. Społeczeństwo polskie w okresie PRL 12. Transformacja systemowa w Polsce 13. Społeczeństwo III RP 14. Demokracja czy nowy autorytaryzm? 15. Polska w długiej perspektywie historycznej
Cel kształceniaZrozumienie przez studenta kluczowych pojęć związanych z problematyką zmiany społecznej, takich jak: idea postępu i rozwoju; socjotechnika i projektowanie zmian społecznych; futurologia i trendologia - przewidywanie zmian; innowacje społeczne i techniczne oraz ich wpływ na zmiany społeczne; podmiotowość/sprawczość człowieka; rola jednostki w procesach zmian społecznych.
Literatura podstawowa1) P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Znak, 2005 2) I. Krzemiński (red.), Wielka transformacja. Zmiany ustroju w Polsce po 1989, Łośgraf, 2010 3) J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, PWN, 2002
Literatura uzupełniająca1) A. Jelonek, K. Tyszka, wyd. PWN, Koncepcje rozwoju społecznego, 2001r., tom 2) K. Olechnicki, Aborygeni i stalowe siekierki, 1993r., tom , 119-121s. 3) J. Szacki, wyd. Sic!, Spotkania z utopią, 2000r., tom 4) H. Hobhouse, wyd. Muza, Ziarna zmian. Sześć roślin, które zmieniły oblicze świata, 2001r., tom
Uwagi