Wykład monograficzny

Monographic Lecture

2022Z

Kod przedmiotu40S1-WYKMON
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Budyta-Budzyńska , Socjologia narodu i stosunków etnicznych, PWN, 2010, s. Całość. 2) K. Jaskułowski , Nacjonalizm bez narodów, FNP, 2009, s. 24-97. 3) T. H. Eriksen, Etniczność i nacjonalizm , UJ, 2013, s. 13-39.
Literatura uzupełniająca
Uwagi