Mediacja rodzinna i wychowanie dziecka - studia drugiego stopnia - niestacjonarne

Wydział Teologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Nauki o Rodzinie

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologia informacyjna
2
II - Podstawowe
Antropologia
2
Filozofia społeczna
2
III - Kierunkowe
Podstawy demografii
2
Seminarium naukowe 1
8
IV - Specjalnościowych
Etyka zawodowa
2
Profilaktyka zaburzeń zachowania dzieci
5
Sztuka dialogu z dzieckiem
4
Twórcze gry i zabawy edukacyjne
3
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Metody pracy z grupą
2
Seminarium naukowe 2
8
IV - Specjalnościowych
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
4,5
Organizacja czasu wolnego
4
Podstawy gry na instrumentach
3
Styl i kultura języka polskiego
2
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnnej
0,25
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Seminarium naukowe 3
8
IV - Specjalnościowych
Teatr i widowiska kulturowe
0
SUMA
8,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Seminarium naukowa 4
8
SUMA
8,0