Asystent/opiekun osób starszych - studia pierwszego stopnia - stacjonarne

Wydział Teologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Nauki o Rodzinie

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Filozofia
2
Pedagogika
2
Psychologia
4
Socjologia
2
III - Kierunkowe
Małżeństwo i rodzina w kulturach i religiach
2
Profilaktyka uzależnień
4
Wybrane problemy kryminologii i kryminalistyki
5
IV - Specjalnościowych
Komunikacja z osobami w starszym wieku
5
Podstawy geriatrii
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologia informacyjna
2
II - Podstawowe
Etyka
2
III - Kierunkowe
Psychologia rozwojowa
2
IV - Specjalnościowych
Aktywizacja osób w wieku emerytalnym
4
Podstawy gerontologii
2
Podstawy pielęgnowania osób starszych
2
Religijność osób w starszym wieku
2
Wybrane zagadnienia z rehabilitacji osób starszych
3,5
VI - Praktyka
Praktyka w placówkach pomocy społecznej
6
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Anatomia i fizjologia człowieka
2
Doradztwo zawodowe
3
Dziecko i dzieciństwo w zmieniającym się społeczeństwie
3
Podstawy prawa karnego i rodzinnego
2
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
3
Sekty i nowe ruchy religijne
2
IV - Specjalnościowych
Ludzie starsi jako użytkownicy internetu
2
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium naukowe 1
6
Seminarium naukowe 3
6
ZAL-O
Seminarium
15
SUMA
36,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Fizjologia płodności
3
Podstawy seksuologii
2
Psychologia rodziny
2
Socjologia rodziny
2
Teologiczno-moralne aspekty życia rodzinnego
2
IV - Specjalnościowych
Metodyka pracy z podopiecznymi
2
Praktyka w placówkach pomocy społecznej
3
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium naukowe 2
6
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Diagnoza i terapia pedagogiczna
3
Komunikacja interpersonalna
3
Konwersatoria
5
Małżeństwo i rodzina w Biblii
2
Podstawy ekonomii
2
IV - Specjalnościowych
Dietetyka gerontologiczna
2
Ettyczne aspekty pracy z seniorami
1
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium naukowe 3
6
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Konwersatoria
5
Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy żywienia człowieka
3
Rok liturgiczny w życiu rodziny
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne koncepcje wychowania w rodzinie
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Opieka paliatywno-hospicyjna
2
Organizacja systemów ochrony zdrowia i pomocy
1
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmiot do wyboru
2
Seminarium naukowe 4
6
SUMA
30,0