Wychowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Teologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Nauki o Rodzinie

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w życiu rodziny
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Antropologia filozoficzno-teologiczna
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Bioetyka
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Logika i metodologia badań nad rodziną
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Analiza demograficzna
1,5
ZAL-O
Wykład
15
Bezpieczeństwo socjalne
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Doktryny polityczno-społeczne
2
ZAL-O
Wykład
15
Etyczne aspekty polityki społecznej i ludnościowej
1,5
ZAL-O
Wykład
15
Małżeństwo i rodzina w tradycji judeochrześcijańskiej
2,5
ZAL-O
Wykład
30
Polityka społeczna i prorodzinna
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Polityka zdrowotna i edukacyjna
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Psychologia
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Rodzina w wymiarze historycznym
2,5
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium naukowe 1
1
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
15
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot kształcenia ogólnego
2
ZAL-O
Wykład
30
Specjalistyczne warsztaty językowe
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Komunikacja interpersonalna w małżeństwie i rodzinie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Poradnictwo i terapia małżeńsko-rodzinna
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Przedmiot do wyboru 1
2
ZAL-O
Wykład
30
Seksualność człowieka
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium naukowe 2
1
ZAL-O
Seminarium
15
Translatorium
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Emisja głosu
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Pedagogika
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Prawa i obowiązki obywatela RP
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Rozwój zawodowy nauczyciela
1
ZAL-O
Wykład
15
Wspólnoty narodowe i ojczyzna
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VI - Praktyka
Praktyka w zakresie psychologiczno-pedagogicznym
2
ZAL-O
Praktyki
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ekonomia z elementami ekonomii rodziny
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Odpowiedzialne rodzicielstwo
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru 2
2
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium naukowe 3
1
ZAL-O
Seminarium
15
IV - Specjalnościowych
Dydaktyka nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie 1
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Dydaktyka nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie 2
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Dydaktyka nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie 1
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Dydaktyka nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie 2
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Metodyka nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Organizacje i instytucje międzynarodowe
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Podstawy dydaktyki
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Środki masowego przekazu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka dydaktyczna przedmiotu Wiedza o społeczeństwie 1 – śródroczna
1
ZAL-O
Praktyki
15
Praktyka dydaktyczna przedmiotu Wiedza o społeczeństwie 2 – śródroczna
1
ZAL-O
Praktyki
15
Praktyka dydaktyczna przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie 1 – śródroczna
1
ZAL-O
Praktyki
15
Praktyka dydaktyczna przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie 2 – śródroczna
1
ZAL-O
Praktyki
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Przedmiot do wyboru 3
2
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium naukowe 4
1
ZAL-O
Seminarium
15
IV - Specjalnościowych
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
20
EGZ
Egzamin
25
VI - Praktyka
Praktyka dydaktyczna przedmiotu Wiedza o społeczeństwie 1 – ciągła
2,5
ZAL-O
Praktyki
45
Praktyka dydaktyczna przedmiotu Wiedza o społeczeństwie 2 – ciągła
2,5
ZAL-O
Praktyki
45
Praktyka dydaktyczna przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie 1 – ciągła
1
ZAL-O
Praktyki
15
Praktyka dydaktyczna przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie 2 – ciągła
1
ZAL-O
Praktyki
15
SUMA
30,0