Wsparcie rodziny i wychowanie dziecka - studia pierwszego stopnia stacjonarne

Wydział Teologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Nauki o Rodzinie

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologia informacyjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Filozofia
3
ZAL-O
Wykład
30
Psychologia ogólna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Anatomia i fizjologia człowieka
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Biomedyczne podstawy życia w rodzinie
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Doradztwo zawodowe
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Historia społeczna Europy
3
EGZ
Wykład
30
Małżeństwo i rodzina w kulturach i religiach
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Małżeństwo i rodzina w prawie polskim
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Metody badań w naukach o rodzinie
1
ZAL-O
Wykład
15
Organizacja czasu wolnego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Polityka rodzinna w Polsce i krajach Unii Europejskiej
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy 1
2
ZAL-O
Lektorat
30
Przedmiot kształcenia ogólnego
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Etyka
3
EGZ
Wykład
30
Podstawy pedagogiki
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Psychologia rozwojowa
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Socjologia
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Małżeństwo i rodzina w Biblii
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawy prawa karnego i rodzinnego
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Proseminarium
3,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru 1
2
EGZ
Wykład
30
Teologiczno-moralne aspekty życia rodzinnego
2
ZAL-O
Wykład
15
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy 2
2
ZAL-O
Lektorat
30
II - Podstawowe
Psychologia osobowości
3,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Dziecko i dzieciństwo w zmieniającym się świecie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Fizjologia płodności
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Higiena, profilaktyka i promocja zdrowia
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Opieka paliatywno-hospicyjna
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawy andragogiki i gerontogogiki
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawy seksuologii
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Psychologia rodziny
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Seminarium naukowe 1
1
ZAL-O
Seminarium
15
Socjologia rodziny
1
ZAL-O
Wykład
15
Socjoterapia
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Terapia zajęciowa
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Uzależnienia i współuzależnienia - profilaktyka i terapia
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru 2
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy 3
2
ZAL-O
Lektorat
30
III - Kierunkowe
Demograficzne aspekty funkcjonowania rodziny
1
ZAL-O
Wykład
15
Interwencja kryzysowa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Metodyka pracy asystenta rodziny
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Osoba chora i z niepełnosprawnością w rodzinie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Podstawy ekonomii
1
ZAL-O
Wykład
15
Podstawy wychowania do życia w rodzinie
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Pomoc małżeństwu i rodzinie w infrastrukturach świeckich i eklezjalnych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Przedmiot do wyboru 3
2
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium naukowe 2
1
ZAL-O
Seminarium
15
Zagrożenia i problemy współczesnej młodzieży
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
VI - Praktyka
Praktyka w placówkach pomocy społecznej
9
ZAL-O
Praktyki
160
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy 4
2
ZAL-O
Lektorat
30
III - Kierunkowe
Komunikacja w rodzinie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Konflikty rodzinne i ich rozwiązywanie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Patologia życia społecznego i rodzinnego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Poradnictwo małżeńskie i rodzinne
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Prorodzinne programy i projekty edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Przedmiot do wyboru 4
2
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium naukowe 3
1
ZAL-O
Seminarium
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Edukacja artystyczno-muzyczna dziecka
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Edukacja motoryczno-zdrowotna dziecka
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Edukacja plastyczno-techniczna dziecka
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Literatura dziecięca
1
ZAL-O
Wykład
15
Pierwsza pomoc przedmedyczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Podstawy racjonalnego żywienia
1
VI - Praktyka
Praktyka w żłobku (klubie dziecięcym)
9
ZAL-O
Praktyki
160
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Przedmiot do wyboru 5
2
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium naukowe 4
1
ZAL-O
Wykład
30
Translatorium
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
10
EGZ
Egzamin
0
Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Prawo dotyczące edukacji przedszkolnej
1,5
ZAL-O
Wykład
15
Prawo opiekuńcze
1,5
ZAL-O
Wykład
15
VI - Praktyka
Praktyka w przedszkolu
10
ZAL-O
Praktyki
160
SUMA
30,0